موهای زیبا و ابریشمی و درخشان

چگونه موهای زیبا و ابریشمی و درخشان داشته باشیم موهای خشک شده از نظر شیمیایی خشک می شوندو برای داشتن بافتی ابریشمی ،براق و صاف باید به طور کامل تغذیه شوند. ریزش موها  واقعا حقیقت تلخی است ،اما برای بسیاری عادی شده است. موهای خشک و وز کرده و اسیب دیده درخششی که به دنبالش […]

ادامه مطلب