دکتر نوروزیان: چگونه به ضخیم شدن موها کمک کنیم

دکتر نوروزیان: چگونه به ضخیم شدن موها کمک کنیم در این مطلب سعی داریم در مورد شخیم شدن موها از زبان دکتر نوروزیان صحبت کنیم: ریزش مودر زنان و مردان وجود دارد. اضطراب از دست دادن موها موجب می شود تا بسیاری رو به استفاده از داروهایی چون مینوکسیدیل آورند یا سراغ جراحی های پیوند […]

ادامه مطلب