مشاوره و تعیین وقت ویزیت پکیج دکتر نوروزیان

لازم به ذکر است آدرس اصلی مطب و داروخانه دکتر نوروزیان در خیابان کمیل بوده و میباشد و داروخانه و مطب دکتر نوروزیان هیچ تغییر آدرسی نداشته است بلکه فقط خدمات ویزیت و فروش پکیج رشد مو دکتر نوروزیان به علت ترافیک شدید ایجاد شده در مکان مذکور به آدرس طرشت و فاطمی با نام داروخانه های دیگری انتقال پیدا کرده است که پس از ویزیت پزشک در این مکانها و ارائه نسخه به داروخانه طرشت و فاطمی قادر به دریافت پکیج دکتر نوروزیان خواهید بود.

بخش مشاوره و تعیین وقت ویزیت پکیج رشد موی دکتر نوروزیان در وبسایت دکتر نوروزیان، در جهت مشاوره به عزیزانی که برای تهیه پکیج رشد موی دکتر نوروزیان سوالاتی داشته ولی به دلیل ازدحام جمعیت در صف مطب و داروخانه و یا دور بودن مسیر نمیتوانند برای این منظور حضور پیدا کنند ارائه خدمات مینماید تا پس از پاسخ به سوالات این عزیزان، با مراجعه به مطب و داروخانه دکتر نوروزیان پس از ویزیت و تهیه نسخه توسط پزشک نسبت به دریافت پکیج و محلول دکتر نوروزیان اقدام نمایند.

شماره تماس مشاوره و تعیین وقت ویزیت پکیج رشد مو دکتر نوروزیان:

۰۲۱۶۶۹۰۰۴۸۷

۰۹۱۹۰۷۳۷۳۷۰

تلگرام جهت مشاوره و تعیین وقت ویزیت پکیج رشد مو دکتر نوروزیان:

تلگرام دکتر نوروزیان

کانال تلگرام دکتر نوروزیان